-kulturhuset som inte längre är ett hotell
Hotell Du Nord har från 2015-04-01 efter 131 års hotellverksamhet upphört att vara ett hotell. Våra 28 år som hotellägare har varit en fantastisk resa. Vi har haft förmånen att träffa tio tusentals trevliga människor från världens alla hörn. Ett stort tack till Er alla, både gäster och beställare (städföretag stockholm) för Ert förtroende under alla våra år.
Varma hälsningar från Cristina, Ove och all personal.

Ta med dig tubkikare på dina sydamerika resor!

I denna blogg hittar du tips om hotell, vandrarhem och resande i allmänhet.
Det spelar ingen roll om du driver ett hotell, bor i en BRF, hyr din lägenhet eller äger ditt eget hus.
En pålitlig och snabb elektriker i Linköping är alltid viktig. Då slipper du vänta på elinstallationer och
akuta elfel blir avhjälpta snabbt.

Cristina och Ove Sollie